Indétronable

Paroles Ansanm – Wendy feat. Shishie

By  | 
It’s magic baby

[Verse 1]
N ap ansanm nan tristès n ap ansanm nan jwa
E pe enpòt desizyon an n ap ansanm nan chwa a
N ap ansanm en esprit en Coeur et en foi
Nou pap ansanm ni de ni twa n ap ansanm on fwa
Kè nou ap chache riches menm si n ansanm kou pòv
Nou pap ansanm pa enterè men n ap ansanm pou love
N ap ansanm pou mwen n ap ansanm pou ou
Nou pap ansanm pou fè moun plezi n ap ansanm pou nou
N ap enseparab, n ap ansanm tankou n te mare
Menm si n pa prete sèman n ap ansanm tankou n te marye
Menm lè de pòch nou a vid n ap ansanm tankou n te pare
N ap ansanm a lenfini, pito n mouri tan pou n ta varye
N ap ansanm nan vye e nan bon moman
Ansanm n ap make listwa bae n ap kreye on gwo roman
N ap ret sou do sou pou tout obstak n ap prepare
E n ap ansanm pou n ri tout sa k vle separe nou

[Hook]
Pale pale, n ap kite yo pale (2x)
S on bann ipokrit pale dèyè do n
Se rezon y ap bann pou n ret ansanm
Yo di m pa sanble ou, m pa merite ou
Tout se rezon y ap bann pou n ret ansanm

[Verse 2]
Ansanm avè w m prè pou m fè yo wont
Yo konplo pou separe nou yo mèt anpil yo pap janm kont
Ansanm avè w m pral fè yo je dou
Tout sa k te cho pral ret tou dou ansanm nou pral fè yo jalou
Yo prè yo prè pou yo dejwe n
Yo prè yo prè pou yo pyeje n
Yo prè pou voye dwèt nan je n
Men jamè yo pap janm arive separe n

Cheri avè w m byen plase avni m byen trase
M jwenn afeksyon e sou kabann pye kase
Senti a byen bwase, mwen avè w gen ase
Y ap swete n separe e nan je yo n ap byen pase

Mwen prè pou m fè tout sakrifis pou ou
Pou relasyon n mache
Yo mèt di sa yo vle men m se pou ou

[Hook]

Commenter ces paroles !

commentaires

Change the future of Haiti through the internet.