Compas

Paroles Confessions – Nu Look

By  | 

Se ou sèlman ki konnen
Sa m sakrifye pou nou
Tout moun ap kritike m
Menm fanmi m yo arive nye m
Relatyon « à long terme »
Pwojè n yo « à court terme »
Sèl sa k’ape kenbe m
Se konfyans mwen mete nan lanmou

Gen de jou mwen pè mwen dekouraje
Se kòmsi m’ape mache tou sèl
Nan yon enpas « sans issue »
L’amour ne se paie
Que par l’amour se sa yo di
Se sèl espwa mwen genyen
Se la m pwize fòs pou m kontinye

Mwen refize dakò ak opinyon piblik
Ki di ke de « nos jours » konpwomi ranplase lanmou
Kotidyen m pa fasil
Aimer c’est prendre un risque
Ou vle di twòp pou mwen
Sèl chwa m se ale jiskobou

Gen de jou mwen pè mwen dekouraje
Se kòmsi m’ape mache tou sèl
Nan yon enpas « sans issue »
L’amour ne se paie
Que par l’amour se sa yo di
Se sèl espwa mwen genyen
Se la m pwize fòs pou m kontinye

Se plis jou ap pase
Plis anksyete m’ape grandi
Se plis ou enpòtan pou mwen
Plis mwen gen « à perdu »
Mwen p’ap « baisser les bras »
M deside ale jiskobou
Pou si nou pa ta reyisi
Pou mwen pa di « what if »

Se ou sèl ki konnen
Reyalite lavi n
Se ou sèl ki konnen
Sa kotidyen n ye
Se ou sèl ki konnen
Reyalite lavi n
Se ou sèl ki konnen
Sa kotidyen n ye

Se plis jou ap pase
Plis anksyete m’ape grandi
Se plis ou enpòtan pou mwen
Plis mwen gen « à perdu »
Mwen p’ap « baisser les bras »
M deside ale jiskobou
Pou si nou pa ta reyisi
Pou mwen pa di « what if »

Jan mwen ògèye
Mwen pa t panse se te posib
Ou fè mwen aksepte « le peu »
De sa ou ka ban mwen
Yo rele m egare
O m merite pi plis ke sa
Mwen pa di « le contraire »
Men se sa ki fè m kontan

Nou mèt pase lontan « ap pale »
Nou mèt pase « des heures » esplike n
Nou p’ap ka konprann mwen
Paske sikonstans an nou pa menm
Nou mèt pase lontan « ap pale »
Nou mèt pase « des heures » esplike n
Nou p’ap ka konprann mwen
Paske sikonstans an nou pa menm

Jan mwen ògèye
Mwen pa t panse se te posib
Ou fè mwen aksepte « le peu »
De sa ou ka ban mwen
Yo rele m egare
O m merite pi plis ke sa
Mwen pa di « le contraire »
Men respekte desizyon w

Nou mèt pase lontan « ap pale »
Nou mèt pase « des heures » esplike n
Nou p’ap ka konprann mwen
Paske sikonstans an nou pa menm
Nou mèt pase lontan « ap pale »
Nou mèt pase « des heures » esplike n
Nou p’ap ka konprann mwen
Paske sikonstans an nou pa menm

Commenter ces paroles !

commentaires

Change the future of Haiti through the internet.